Pomoc w nauce języka


Oto kilka sprawdzonych przez nas sposobów na wspieranie rozwoju języka polskiego. Są one atrakcyjne dla dzieci. a mnie wydały się bardzo przydatne z językowego i psychologicznego punktu widzenia:


1. POLA RADZI


Do książeczek, których jestem współautorką dodane są propozycje ćwiczeń językowych dla dzieci dwujęzycznych. Opatrzone są one logiem POLI – jest to dziewczynka, która podpowiada konkretne ćwiczenia. Podobne zabawy językowe można konstruować samemu. Logo Poli znajduje się także na innych propozycjach Wydawnictwa WIR.

2. ZABAWA

Jednym z najważniejszych pragnień rodziców i wychowawców jest zapewnienie dziecku dobrej przyszłości. Wiąże się to najczęściej z chęcią zaoferowania mu jak najlepszych warunków rozwojowych. W tym celu podejmowanych jest wiele wartościowych inicjatyw edukacyjnych i terapeutycznych. Często wiąże się to z dużym wysiłkiem i niebagatelnym kosztem. Specjaliści okresu wczesnego dzieciństwa przypominają nam jednak o jeszcze jednej metodzie proponującej niesamowite możliwości rozwojowe, a w zakresie której każdy może stać się ekspertem. Jest nią zabawa, piękna szansa na SPOTKANIE DZIECKA Z DOROSŁYM. 

3. PROWADZENIE DZIENNICZKA WYDARZEŃ

Dlaczego dzienniczek wydarzeń?

Dzienniczki wydarzeń to sposób wprowadzania systemu językowego, stosowany przez panią Wacławę Zuziową, a następnie przez logopedów i terapeutów w Zespole Diagnozy i Terapii profesor J. Cieszyńskiej w Krakowie. Dzienniki dają wiele możliwości wprowadzania i udoskonalania umiejętności językowych dziecka, uczą komunikowania się w sytuacjach życia codziennego oraz wyrażania przeżyć i emocji. Dzienniczek wydarzeń pomaga w rozwoju mowy, umożliwia powtarzanie znanych już słów, daje możliwość wprowadzania konstrukcji zdaniowych, związków frazeologicznych, których dziecko może potem używać spontanicznie, „zatrzymuje” na piśmie to, co dziecko przeżywa i umożliwia powtarzanie opisów do momentu, gdy dziecko zdolne będzie opowiedzieć to samodzielnie, przygotowuje dziecko do wydarzeń, które nastąpią, pomaga rozumieć związki przyczynowo-skutkowe i odczucia rozmówcy. 
Więcej na temat dzienniczka wydarzeń:  http://dziecidwujezyczne.blogspot.fr/2013/05/wtorkowe-czytaneczki-dzienniczek-z.html

4. WSPOMAGANIE ROZWOJU JĘZYKOWEGO – SZKOŁA KRAKOWSKA

Metoda Krakowska – łączy kilkanaście elementów, z których każdy jest równie ważny. W pracy z dziećmi dwujęzycznymi szczególnie należy zwrócić uwagę : naukę czytania w języku polskim, terapię słuchową, budowanie kompetencji komunikacyjnej i językowej poprzez prowadzenia dzienniczka wydarzeń, stymulację zabawy (szczególnie użycie języka w dialogu). Więcej informacji o pracy metodą krakowska można uzyskać na stronie http://www.szkolakrakowska.pl/
Rodzice dzieci dwujęzycznych często wspominają, iż dużym problemem dla nich jest nauka czytania w języku polskim. Jednym z istotnych elementów pracy Metodą Krakowską jest Symultaniczno-Sekwencyjną Naukę Czytania. Dzięki tej metodzie możemy jednocześnie pracować nad nauka czytania i nad nauką systemu języka polskiego w realizacji – w mowie. Więcej o metodzie przeczytać można na stronie http://www.sylaba.info/

1 komentarz: